APARTMAN YÖNETİM SORUNLARI

Soru ve Cevaplar

SORUNLARINIZ ve ŞİKAYETLERİNİZ
 
1. ŞikayetçiEda Öztürk şikayetinde:
Oturduğum sitede 165 TL ödediğim aidat Ocak ayından itibaren 300 TL oldu. 210 hane oturan bir site ve ben kiracıyım. Kiracı olarak bana verilen hizmet çöpler katlardaki çöp kutularına atılıyor, sadece apartman temizliği yapılıyor, havuz var ama kışın zaten kapalı. Yaz kış bu para toplanacak sitede kapalı havuz, sauna, hamam ve fitnes salonu var ama aktif değil. İtiraz ettiğimizde kat malikleri kabul etti bunu diyorlar ama aidatı kiracı ödüyor ne yapabilirim. Dairelerin iskânı yok.
 
Cevap ve Çözüm:
Yönetimler aidatları işletme projesi çerçevesinde yıllık öngörülen hizmetlerin toplamının daire başına bölünmesiyle hesaplar ve kat maliklerine ve kiracılara duyururlar (kimi sitelerde dairelere göre farklılıklar olabilir), Kiracı olarak sizin itiraz hakkınız yoktur sadece kat malikleri itiraz edebilir ve yeniden fiyat belirlemesini isterler bu da çoğunluk sayısıyla olur.
Kira sözleşmesinde aidatın ev sahibi tarafından ödeneceği kararlaştırılması halinde aidattan sorumluluğunuz olmaz. Aksi takdirde sorumlu olursunuz.
 
Kiracıların hangi giderlere katılıp katılmayacağına ilişkin olarak da yönetim ve işletme planında hükümler bulunabilir. Varsa bunları yönetimden isteyerek bakınız. Buna göre sorumluluğunuz belirleyebilirsiniz. Ayrıca o aidatların belirlendiği kararı alıp okuyabilirseniz bazı konular kiracıyı etkilemez.. Örnek site içi boyama aidattan ama site duvarı yapımı demirbaş yani ev sahibinden alınır. Asansör bakımı sizden malzeme değişimi ev sahibinden, çocuk parkı temizliği ve tamiri sizden yeni alınacak salıncak ev sahibinden gibi. Sitede yapılacak olan demirbaşların asansör, jenaratorvb gibi tamiri ve yenilenmesi için bazen ek bütçeye gerek duyuluyor, aradaki farkta aidatlara ek ödeme eklenerek kapatılıyor, öncelikle yönetim ile görüşün eğer böyle bir durum varsa kiracı olarak siz aidat ödemekle yükümlüsünüz aradaki farkı ev sahibi ödemek zorundadır. İyice araştırıp ona göre hareket etmelisiniz
 
Aktif olan yerler siteye ait olduğu için bunun giderleri aidat altında toplanır. Kat maliklerinin bu alanlarda aktif olup olmamaları önemli değil. Ama ödemekle yükümlüsünüz.
 
BİLGİ NOTLARI
 
KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR?
 
1. Anayapı tamamlanmış olmalıdır.
Kat mülkiyeti, ancak plan ve projesine göre tamamlanmış yapılar üzerinde kurulabilir.
Bir arsa üzerinde 1’den çok yapı inşa ediliyorsa “Vaziyet Planı”na göre yapılacak bölüm bağımsız bölümlerden % 40’ı veya blok yapılar söz konusu ise, her birinde en az 8 bağımsız bölümü ihtiva eden blok veya bloklar tamamlanmışsa, tamamlanan bağımsız bölümler için kat mülkiyeti kurulabilir.
 
2. Bölümler bağımsız olmalıdır.
Bölümlerin başlı başına ve ayrı ayrı kullanılmaya elverişli olmalıdır.
 
Apartman dairesinin her bir odası üzerinde ayrı ayrı kat mülkiyeti kurulamaz.
Han odaları, ayrı ayrı bağımsız bölüm sayılır ve kat mülkiyetine çevrilebilir.
 
3. Anagayrimenkulün tamamı kat mülkiyetine çevrilmelidir.
Anagayrimenkulün sadece bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.
 
4. AnayapıKargir olmalıdır.
 
5. Müşterek mülkiyet halinde olmalıdır.
İştirak halinde mülkiyet söz konusu ise kat mülkiyeti kurulamaz. Ancak gayrimenkulün tamamı bir kişiye aitse, bu durum söz konusu değildir.
 
SORULARLA KAT MÜLKİYETİ VE ÇÖZÜMLERİ
 
Soru               :Tapuda “iştirak halinde mülkiyet” olarak kayıtlı gayrimenkul üzerinde kat mülkiyeti kurulabilir mi?
 
Cevap :Kurulamaz. Öncelikle iştirak halinde (elbirliği) mülkiyetin, müşterek (paylı) mülkiyete çevrilmesi gerekir.
 
Soru               :Kat mülkiyeti nasıl doğar?
 
Cevap :Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) 10/1 nci maddesinde; “Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmî senetle ve tapu siciline tescil ile doğar” hükmüne yer verilmiştir.
 
Soru               :Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan 1’den fazla bölüm, Kat Mülkiyeti Kütüğüne “tek bağımsız bölüm” olarak tescil edilebilir mi?
 
Cevap :Edilebilir.
Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) 10/3nci maddesinde; “Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazlabağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş olması gereklidir”hükmüne yer verilmiştir.
 
Asma katlı dükkanlar ve dubleks daireler, aynı katta sayılıp, tek bir bağımsız bölüm olarak kabul edilir. Ancak, ayrı ayrı katlardaki bağımsız bölümlerin tek bağımsız bölüm olarak kabulü mümkün değildir.
 
Aynı katta veya altlı-üstlü birbirine bağlantılı olmakla birlikte, bir işyeri ile bir konut tek bağımsız bölüm sayılamaz. (Tapu ve Kadastro Gene Müdürlüğünün 06.07.1983 tarih ve 1454 sayılı Genelgesi)
 
SORU VE ŞİKAYET HATTIMIZ
 
Soru ve şikayetlerinizin çözümü için şikayet hattımız oluşturulmuştur.
Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği: Asiyed