TAM PROFESYONEL HİZMET

Apartman / Sitenizde yapılan genel kurulda yöneticiliğe M.B.N.S Yonetim Hizmetlerinin seçilmesine müteakip başta Kat Mülkiyeti Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde yöneticilik görevini bir sonraki genel kurula kadar sürdürür.

Firmamiz bu görev ve sorumluluklar çerçevesinde;


* Her bir daire için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi,
* Aylık gelir, gider ve borçlu listelerinin her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat sakinlerine ulaştırılması,
* Borcunu zamanında ödemeyenlerden alacakların gerekirse uzman hukukçularımız vasıtası ile icra marifetiyle tahsilinin sağlanması,
* Apartman veya site ile ilgili konularda 3. şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,
 

* Apartmanımızda veya sitenizde su, kanalizasyon, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması,
* Apartmanımız veya site görevlisi ile ilgili olarak SGK’ya verilmesi gereken bildirgelerin hazırlanması, primlerinin yatırılması, vizite kağıtlarının hazırlanması ve diğer işlemlerinin takibi,
* İşletme Projelerinin hazırlanması,
* Denetim kurulu raporlarının hazırlanabilmesi için her üç ayda bir denetim kurulu üyeleri ile toplantı düzenlenmesi, belgelerin sunulması,
 

gibi yöneticinin düzenli olarak yapmak zorunda olduğu işlemlerin yanı sıra  genel kurulunun yöneticiye verdiği ve yetkilendirdiği işleri de görev süresi içinde eksiksiz olarak denetçinin gözetiminde yapacaktır.